De Juiste Lijn

logo NDN nvd logo Orthomoleculair dietist glutenvrij coeliakie

Tarief en vergoedingRegulier voedingsadvies


Dieetadvisering wordt voor minimaal drie uur per jaar vergoed door de basisverzekering. Na deze drie uur kan eventueel een beroep worden gedaan op de aanvullende verzekering. Of je hier aanspraak op kan maken, kun je nakijken in de polisvoorwaarden van je verzekering. Wij declareren de dieetadvisering waarvoor je verzekerd bent rechtstreeks bij je zorgverzekeraar. Dit betekent dat je geen factuur van ons ontvangt. Vind je het prettiger om de rekening zelf te ontvangen, dan wordt 70,95 euro per uur in rekening gebracht. De vergoeding uit de basisverzekering valt onder het eigen risico, behalve bij kinderen onder de 18 jaar en bij ketenzorg.

We hebben met verschillende zorgverzekeraars een contract met uitzondering van de CZ (Delta Loyd - Ohra) groep. Ben je daar verzekerd? Dan ben je nog steeds welkom maar krijg je 80% van hun tarief vergoedt. Je kunt dan, na het consult, de kosten per pin betalen. Voor de gedeeltelijke vergoeding is bij de CZ groep wel een verwijzing nodig van huisarts of specialist. Ons tarief is 85 euro per uur.

Je huisarts of de praktijkondersteuner kan je vertellen of je verwijzing onder ketenzorg valt, bijvoorbeeld bij diabetes, COPD of cardiovasculaire risico's, zoals ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterol.

Orthomoleculair voedingsadvies:

Voor een orthomoleculair voedingsadvies brengen we 85 euro per uur in rekening. We rekenen met dit tarief als we suppletie advies geven, gebruik maken van (ontlasting)onderzoek of andere orthomoleculaire onderzoeken zoals de Oligoscan (mineralen/zware metalen meting). Ook de hartslagvariabiliteit (HRV meting) valt daaronder.

Verwijzing

Sinds 1 juni 2011 is er wettelijk gezien geen verwijsbrief nodig van de huisarts kinderarts of specialist. Bij de meeste verzekeraars kun je zonder verwijsbrief bij De Juiste Lijn terecht. Alleen verzekerden van De Friesland hebben een verwijzing nodig. Voor een huisbezoek is altijd een verwijsbrief nodig waarop staat dat huisbezoek wenselijk is.

Afzeggen

Als je niet kunt komen, kun je een afspraak telefonisch of per e-mail afzeggen. Doe je dit minimaal 24 uur van tevoren, dan brengen wij geen consult in rekening. Wanneer je zonder tijdig bericht niet verschijnt op een afspraak, wordt het consult niet vergoed door de zorgverzekering en zijn we genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen.