De Juiste Lijn

logo NDN nvd logo Orthomoleculair dietist glutenvrij coeliakie

PrivacyverklaringDe Juiste Lijn gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens zoals per 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als je gebruik maakt van diensten van De Juiste Lijn dan hebben wij gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met ons of via de mail, bijvoorbeeld:

Waarom is dat nodig?

De Juiste Lijn heeft je persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere ’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens ’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De Juiste Lijn bewaart je persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

De Juiste Lijn verstrekt gegevens indien nodig en met jouw instemming aan je arts, specialist, praktijkondersteuner of andere betrokken zorgverleners. Als de behandeling onder de ketenzorg valt, registreren we je gegevens ook gedeeltelijk in het registratiesysteem van de huisartsen. De Juiste Lijn heeft met deze zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

De Juiste Lijn zal je gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om de gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft De Juiste Lijn een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De Juiste Lijn blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hier (info@dejuistelijn.nl). Er zal dan een afspraak worden gemaakt, legitimatie is daarbij altijd noodzakelijk.

Beveiliging

De Juiste Lijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat je gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06–445 11 455) of via info@dejuistelijn.nl

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door De Juiste Lijn kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via hier (info@dejuistelijn.nl)

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Klachtenregeling


Als iets tijdens je behandeling niet goed bevalt, horen wij dat heel graag. We kunnen dan kijken hoe we de begeleiding kunnen aanpassen aan je verwachtingen. We doen er uiteraard alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden. Indien je toch een klacht hebt, kun je deze altijd met ons bespreken. Indien we er samen niet uit komen, kun je de klacht indienen bij het klachtenloket Paramedici (klachtenloketparamedici.nl)